Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
2023. március 31.  Péntek  00:00 óra

I. Kőbányai Filmszemle pályázati szabályzat

Az II. Kőbányai Filmszemle nevezési szabályzat

 

A Kőbányai Önkormányzat hagyományteremtő céllal 2023-ban második alkalommal hirdeti meg a „Készíts filmet Kőbányáról!” pályázatot, a beérkezett alkotások nyilvános bemutatásával kerül megrendezésre a II. Kőbányai Filmszemle (továbbiakban Szemle).

1./ A Kőbányai Filmszemle fő támogatója: Kőbányai Önkormányzat.

2./ A Kőbányai Filmszemle Szervezője: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (továbbiakban Szervező).

3./   A pályázaton részt vehetnek:

3.1./ Kőbányán tanuló általános- és középiskolás diákok, alsó korhatár: általános iskola V. osztály;

3.2./ Kőbányán élő felnőttek: egyaránt várjuk aktív és nyugdíjas alkotók pályamunkáit;

3.3./ a kerülethez személyesen kötődő alkotók, akik elszármaztak Kőbányáról, vagy a kerület diákjai voltak;

3.4./ egyéni pályázók és alkotó közösségek;

3.4.a.) egyéni pályázó: - az a pályázó, aki a filmet egyedül készítette, vagyis a filmkészítés minden folyamata 1 alkotó munkája (ide nem értve az archív felvételek felhasználását);

3.4.b.) alkotó közösség: - (fantázia) nevet viselő család, baráti társaság, alkotói kör vagy szervezet (pl.: Horváth Család, „Kőbányai Film-Trió”)

4./   A pályázat keretében feldolgozható témák:

4.1./ Kőbánya szobrai, emlékművei: egy kiválasztott, Kőbányán található szobor, szoborcsoport vagy emlékmű történetének, alkotójának bemutatása;

4.2./ Legendák és anekdoták: egy, a régmúltból kiválasztott, Kőbányáról szóló érdekes, helytörténeti témájú történet, legenda, anekdota, újságcikk, stb. feldolgozása;

Valamint idén még várjuk az I. pályázat témáiban készült alkotásokat is:

4.3./ Kőbányai épületek - kőbányai történetek: egy szabadon választott műemlék, műemlék jellegű, vagy Kőbánya történetében egyedi értéket képviselő épületet bemutatása;

4.4./ Kőbánya retró: az élet Kőbányán a múlt század második felében

4.3./ Egy pályázó 1 témában 1 filmmel indulhat, de mind a négy témában küldhet be alkotást;

4.4./ A beküldött alkotások elején fel kell tüntetni a film címét, a végén a film valamennyi alkotóját (ld. 5. pont: Jogtisztaság, archív és külső anyagok felhasználása);

4.5./ Nevezni csak a pályázat keretében készült munkákkal lehet, verseny tisztasága érdekében a benevezett pályamunkát a Filmszemlén történő megjelenés előtt nyilvánosságra hozni nem szabad.

5./ Jogtisztaság, archív és külső anyagok felhasználása

5.1./ A film teljes kép,- hang és zenei anyagának jogtisztaságáért a pályázó felel. Szintén a pályázó felelőssége, ha az online szolgáltató a filmet részben vagy egészben, pl. a felhasznált zene szerzőjogi korlátozásai miatt letiltja. A pályamunka módosítására nincs lehetőség.

5.2./ A film teljes kép- és hanganyagának, eltekintve az indokoltan felhasznált archív anyagoktól és illusztrációktól, teljes egészében a pályázó(k) felvételeinek kell lennie.

5.3./ A film vége főcímében tételesen fel kell tüntetni:

- valamennyi alkotó nevét;

- a felhasznált archív anyagok (film, irodalmi idézet, stb.) címét és alkotóját;

- a felhasznált zenék címét, szerzőjét;

5.4./ Automatikusan kizárásra kerül a versenyből az a pályamű, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vita merül fel.

6./ A pályamunkák hossza 3 - 10 perc lehet.

7./ A pályamunkák felvételi technikája: telefon vagy kamera.

8./ A nevezés módja:

8.1./ Nevezni regisztrációt követően a kitöltött nevezési adatlap és a pályamű egyidejű megküldésével lehet az adatlapon leírt módon.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget azon pályamunkákért, melyekhez a pályázó nem mellékelte a pályázati adatlapot.

8.2./ A nevezési lapon feltüntetett adatokon a benyújtást követően változtatni csak rendkívül indokolt esetben, technikai, formai adatokat lehet (pl. e-mail cím, telefonszám, de nem változtatható meg a pályázó neve, mű címe).

8.3./ A pályázatokat        2023. május 15-én (hétfőn) 00.00 órától 2023. október 29. (vasárnap) 24.00 óráig lehet beküldeni.

8.4./ A film file-formátuma: Mp4, az ettől eltérő formátumban érkező pályamunkákért a Szervező nem vállal felelősséget.

8.5./ A beküldött film és adatlap file-nevének azonosnak kell lennie az alkotó / alkotócsoport nevével és a film címével (vagy annak beazonosítható részletével, pl.: nagy_janos_magyar_oltar). A más módon beküldött nevezésért a Szervező nem vállal felelősséget.

8.6./ A Szervező a pályázatokat a WeTransfer nevű óriás-file küldőn fogadja, 1 e-mailben 1 pályázat küldhető.

8.7./ A nevezési lap a KÖRKULT honlapján a Filmszemle menüpontban érhető el: http://www.korosi.org/

8.8./ Nevezési díj:nincs.

8.9./ Amennyiben egy témában egy alkotótól több pályázat érkezik, úgy a Szervezők az először elküldött alkotást továbbítják a zsűrinek, a később érkező munkák nem vesznek részt a versenyben.

9./ A pályaművek nyilvánossága:

Valamennyi beérkezett alkotás megtekinthető a Filmszemle YouTube csatornáján. Ezen felül a nevezők hozzájárulnak ahhoz, hogy munkájuk látható legyen kőbányai vagy a helyinél szélesebb hatósugarú médiafelületeken.

10./ A pályaművek elbírálása:

10.1./         A díjkategóriák a beérkezett pályaművek alapján kerülnek felállításra. Amennyiben olyan pályaművek érkeznek, melyek alkotói média szakos diákok vagy rendelkeznek média ismeretekkel, esetleg profi, hivatásos filmkészítők, számukra önálló díjkategória felállítása indokolt lehet.

10.2./ A pályaműveket a Szervező által felkért zsűri bírálja el és közönségdíj is kiosztásra kerül. A közönségszavazás érdekében legalább egy online felület létrehozása szükséges.

10.3./ A díjak átadására díjkiosztó rendezvény keretében került sor 2023. decemberében.

11,/ Nyilvánosság

A Szervező a Szemlével kapcsolatos eseményeket, híreket, információkat a helyi médiában, honlapján és az erre a célra létrehozott Facebook oldalon teszi közzé.

12./ Adatvédelem: a pályázók nevezési adatlapon vagy egyéb módon megadott adatainak kezelésére a Szervező Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak érvényesek.

13./ Személyiségi jogok

A pályázattal kapcsolatos eseményeken, kiemelten a Filmszemle díjátadóján készült csoportos és egyedi fotókat, videófelvételeket Szervezőnek jogában áll kizárólag a Filmszemle promóciós anyagaiban, de korlátozás nélkül felhasználni abban az esetben, ha a pályázó vagy a pályázó gondviselője ez ellen, a felvétel készítését megelőzően, írásban nem emel kifogást.

14./ Díjak, nyeremények átvétele

Bármilyen átvétel-köteles díj, nyeremény kizárólag a vonatkozó adminisztráció (átvételi elismervény, szükséges adatok megadása) lebonyolítását követően vehető át.

15./ Tájékoztatás: A pályázók munkájának segítése érdekében e-mailben van lehetőség tájékoztatás kérésére a filmszemle.kobanya@korosi.org címen. A felmerülő kérdésekre 3 munkanapon belül kell választ adni.

 A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.
Elfogadom